Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến sinh viên

| In Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến sinh viên

I. XIN VÀO KÝ TÚC XÁ 

Sau khi đăng ký nhập học, SV thường xuyên theo dõi thông báo nhận đơn xin xét vào ở trong Ký túc xá của Trường tại ban ĐT khoa chuyên ngành (không phải Ban ĐT Khoa Khoa học cơ bản) hoặc tại trang điện tử của Trường. 
Sau khi xem thông báo, SV thực hiện theo các bước sau: 
1.    Lấy mẫu đơn vào ở Ký túc xá tại ban ĐT khoa chuyên ngành hoặc tải từ trang điện tử. 
2.    Nộp đơn viết tay (theo mẫu) và kèm theo xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền cho ban ĐT khoa chuyên ngành. 
3.    Ban ĐT khoa kiểm tra, tổng hợp và xét theo tiêu chuẩn và chỉ tiêu do Ký túc xá thông báo. 
4.    Ban ĐT khoa thông báo cho Ký túc xá danh sách đã được xét duyệt. 
5.    Ký túc xá sẽ thông báo ngày giờ cho SV đủ tiêu chuẩn vào Ký túc xá để làm thủ tục tiếp nhận và học nội quy. 
6.    Đối với các trường hợp khiếu nại, SV thì liên hệ tại ban ĐT đã nộp đơn. Khi liên hệ với ban ĐT nhớ mang theo các giấy tờ cần thiết để chứng minh khiếu nại của mình là có cơ sở. 
Ban ĐT sẽ tiếp nhận và giải đáp các khiếu nại của SV. Nếu khiếu nại đúng, ban ĐT sẽ lập danh sách bổ sung và gửi Ký túc xá (thực hiện từ bước 4 đến 6). 
 
II. XÁC NHẬN LÀ SV, VAY TÍN DỤNG HOẶC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI 
Các bước để Nhà trường xác nhận: 
A. Nếu sinh viên đang học học kỳ 1, năm thứ nhất 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu) 
-       Nếu xác nhận SV thì theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử. 
-       Nếu vay tín dụng thì theo mẫu của ngân hàng. 
-       Nếu trợ cấp ưu đãi thì theo mẫu của Bộ LĐTBXH. 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ cho ban cán sự lớp kèm theo biên lai nhận hồ sơ đăng ký nhập học. 
3.    Ban cán sự lớp chuyển đơn về Phòng ĐT. 
4.    Cán bộ Phòng ĐT nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày giờ nhận. 
5.    Cán bộ Phòng ĐT trình Lãnh đạo Phòng ký duyệt. 
6.    Phòng ĐT trả kết quả xác nhận cho ban cán sự lớp. 
7.    Ban cán sự lớp gởi lại giấy xác nhận cho SV đã làm đơn xin. 
B. Nếu sinh viên học từ học kỳ 2, năm thứ nhất trở đi 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu) 
-       Nếu xác nhận SV thì theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử. 
-       Nếu vay tín dụng thì theo mẫu của ngân hàng. 
-       Nếu trợ cấp ưu đãi thì theo mẫu của Bộ LĐTBXH. 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ cho ban ĐT khoa (nơi SV đang theo học). 
3.    Cán bộ ban ĐT khoa nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày đến nhận. 
4.    Cán bộ ban ĐT khoa trình lãnh đạo ban ĐT khoa ký tắt và chuyển đơn về Phòng ĐT. 
5.    Phòng ĐT nhận đơn, kiểm tra và trình Lãnh đạo Phòng ĐT ký. 
6.    Cán bộ Phòng ĐT trả xác nhận cho ban ĐT khoa. 
7.    Ban ĐT khoa trả kết quả xác nhận cho SV. 
Lưu ý: Trước khi tốt nghiệp, SV đã vay vốn và vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu 05/TDSV đính kèm), có trách nhiệm thông báo cho Nhà trường và gia đình địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ. Chỉ sau khi SV vay vốn làm giấy cam kết thì Nhà trường mới làm các thủ tục để SV đó ra trường. 
 
III. XÁC NHẬN LÀ SV ĐỂ HOÃN NGHĨA VŨ QUÂN SỰ 
Các bước để Nhà trường xác nhận: 
A. Nếu sinh viên đang học học kỳ 1, năm thứ nhất 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử). 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ cho ban cán sự lớp kèm theo biên lai đóng học phí (nếu được tạm miễn chưa đóng học phí thì nộp giấy triệu tập trúng tuyển) và biên lai nhận hồ sơ đăng ký nhập học. 
3.    Ban cán sự lớp chuyển đơn về Phòng ĐT. 
4.    Cán bộ Phòng ĐT nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày giờ nhận. 
5.    Cán bộ Phòng ĐT trình Lãnh đạo kiểm tra, ký xác nhận. 
6.    Phòng ĐT trả kết quả xác nhận cho ban cán sự lớp. 
7.    Ban cán sự lớp gởi lại giấy xác nhận cho SV đã làm đơn xin. 
B. Nếu sinh viên học từ học kỳ 2, năm thứ nhất trở đi 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử). 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ cho ban ĐT khoa (nơi SV đang theo học). 
3.    Cán bộ ban ĐT khoa nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày đến nhận. 
4.    Cán bộ ban ĐT khoa trình lãnh đạo ban ký tắt và chuyển đơn về Phòng ĐT. 
5.    Phòng ĐT nhận đơn và trình Lãnh đạo kiểm tra, ký xác nhận. 
6.    Cán bộ Phòng ĐT trả xác nhận cho ban ĐT khoa. 
7.    Ban ban ĐT khoa trả kết quả xác nhận cho SV. 
 
IV. CẤP LẠI THẺ SV 
Các bước để cấp lại Thẻ SV: 
1.    SV làm đơn xin theo mẫu của Trường. 
2.    SV nộp đơn tại ban ĐT khoa. 
3.    SV nhận kết quả xác nhận của khoa. 
4.    SV nộp cho Phòng ĐT 
-       Đơn có kết quả xác nhận của khoa. 
-       02 hình 3x4. 
-       Giấy tờ kèm theo 
Nếu thẻ bị mất, SV nộp đơn cớ mất có công an xác nhận. 
Nếu thẻ bị hư, SV nộp lại thẻ bị hư. 
-       Lệ phí và xuất trình CMND để đối chiếu với hình được nộp. 
5.    Thực hiện làm thẻ SV 
Phòng ĐT kết hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 
6.    SV nhận thẻ SV tại Phòng ĐT 
SV được nhận sau 2 tuần nộp đơn. 
 
V. NGHỈ HỌC TẠM THỜI 
Các bước để Nhà trường cho phép SV được nghỉ học tạm thời: 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử). 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ tại ban ĐT khoa. Tùy theo lý do mà SV nộp kèm giấy xác nhận tương ứng: 
-       Giấy nhập ngũ nếu được động viên vào lực lượng vũ trang; 
-       Giấy của cơ quan y tế xác nhận không đủ sức khỏe để đi học nếu bị ốm hoặc tai nạn; 
-       Công văn đồng ý cho nghỉ học tạm thời của sở y tế nếu SV thuộc diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng. 
3.    Ban ĐT các khoa xác định thông tin SV đang học, trình ký ban chủ nhiệm khoa. 
4.    Phòng ĐT nhận hồ sơ từ ban ĐT khoa, trình Ban Giám hiệu ký quyết định, chuyển quyết định về ban ĐT khoa. 
5.    SV nhận quyết định từ ban ĐT khoa, đọc kỹ quyết định để biết khi nào làm đơn xin học lại và thủ tục làm đơn xin học lại. 
 
VI. XIN HỌC LẠI 
Các bước để Nhà trường cho phép SV được học lại: 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử). 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ kèm theo quyết định cho phép SV được nghỉ học tạm thời tại Phòng ĐT. Trong đơn nhớ ghi rõ số điện thoại để liên lạc. 
3.    Phòng ĐT nhận đơn, trình Ban Giám hiệu ký quyết định. 
4.    SV cần đọc kỹ quyết định để biết mình học lớp nào. Sau đó, liên hệ với ban ĐT khoa để đăng ký nhập học và biết lịch học. 
 
VII. XIN CHUYỂN ĐIỂM CÁC MÔN HỌC TỪ TRƯỜNG KHÁC 
Thủ tục xin chuyển điểm gồm các bước sau: 
5.    Xin mẫu đơn xin chuyển điểm tại ban ĐT khoa hoặc tải tại trang điện tử. 
6.    Điền đầy đủ thông tin vào đơn (Ghi cụ thể môn nào xin được chuyển điểm). 
7.    Nộp đơn xin chuyển điểm và bảng điểm + văn bằng có liên quan (sao y bản chính) tại ban ĐT khoa. 
8.    Ban ĐT khoa nhận đơn, hẹn ngày trả lời và trình lãnh đạo xét duyệt. 
9.    Đến ngày hẹn, học sinh, sinh viên đến để biết kết quả xin chuyển điểm. 
 
VIII. XIN PHÉP HOÃN THI (CÁC MÔN HỌC) 
Thủ tục xin hoãn thi gồm các bước sau: 
1.    Xin mẫu đơn xin hoãn thi tại ban ĐT khoa hoặc tải tại trang điện tử. 
2.    Điền đầy đủ thông tin vào đơn (Ghi cụ thể môn nào xin được hoãn thi). 
3.    Nộp đơn xin hoãn thi và giấy tờ chứng nhận có liên quan tại ban ĐT khoa (Nhà trường chỉ cho phép hoãn thi với lý do bị tai nạn hoặc bị bệnh có giấy xác nhận của bệnh viện tuyến huyện trở lên). 
4.    Ban ĐT khoa nhận đơn, hẹn ngày trả lời và trình lãnh đạo xét duyệt. 
5.    Đến ngày hẹn, học sinh, sinh viên đến để biết kết quả xin hoãn thi. 
 
IX. MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 
Những SV có đủ điều kiện được miễn giảm học phí thì nộp đơn xin miễn, giảm học phí đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho ban ĐT khoa (đơn theo mẫu của Trường). 
 
X. CẤP BẢNG ĐIỂM 
1.    Người xin cấp bảng điểm nộp đơn theo mẫu kèm bản photo bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp đã tốt nghiệp) và lệ phí tại khoa, các sinh viên chưa tốt nghiệp trình thẻ sinh viên. 
2.    Cán bộ ban ĐT khoa nhận đơn trình lãnh đạo ban ĐT khoa và yêu cầu người làm đơn đóng lệ phí tại ban kế hoạch tài chính khoa theo qui định. 
3.    Sau khi người xin cấp bảng điểm trình biên lai đóng lệ phí, cán bộ ban ĐT khoa đưa giấy hẹn nhận bảng điểm (tối đa sau 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đơn). 
4.    Cán bộ ban ĐT khoa làm bảng điểm, trưởng khoa (hay lãnh đạo ban ĐT được ủy quyền) kiểm tra lại tính chính xác, ký tắt; chuyển bảng điểm về Phòng ĐT. 
5.    Cán bộ Phòng ĐT nhận bảng điểm, lãnh đạo Phòng ĐT kiểm tra và trình ký Ban Giám hiệu. 
6.    Cán bộ Phòng ĐT trả bảng điểm về ban ĐT khoa. 
7.    Đến hẹn người xin cấp bảng điểm nhận bảng điểm tại ban ĐT khoa và ký tên xác nhận vào sổ. 
 
XI. XIN CHUYỂN ĐẾN TRƯỜNG KHÁC 
1.    SV làm đơn theo mẫu có xác nhận đồng ý nhận của trường xin chuyển đến. 
2.    Cán bộ Phòng ĐT nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày trả kết quả. 
3.    Lãnh đạo Phòng ĐT trình Hiệu trưởng ra quyết định. 
4.    SV đến Phòng ĐT nhận kết quả. 
 
XII. XIN THÔI HỌC 
Các bước để Nhà trường cho phép SV được thôi học: 
1.    Làm đơn xin (theo mẫu của Trường, có tại trang điện tử). 
2.    Nộp đơn đã điền đầy đủ tại ban ĐT khoa. 
3.    Ban ĐT các khoa xác định thông tin SV đang học, trình ký ban chủ nhiệm khoa. 
4.    Phòng Đào tạo đại học nhận hồ sơ từ ban ĐT khoa, trình Ban Giám hiệu ký quyết định, chuyển quyết định về ban ĐT khoa. 
5.    SV nhận quyết định từ ban ĐT khoa, đọc kỹ quyết định khi nhận.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 118
Hôm qua: 1788
Tổng cộng: 638117