HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ
Ngày đăng: 30-08-2018

Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến sinh viên
Ngày đăng: 13-06-2018

Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến sinh viên

Các biểu mẫu thường dùng cho sinh viên đại học
Ngày đăng: 12-06-2018

 Tập hợp các biểu mẫu của phòng Quản lý đào tạo cho sinh viên đại học

Hướng dẫn thi Online tại phòng máy tính
Ngày đăng: 30-05-2018

Hướng dẫn thi Online tại phòng máy tin học

Sổ tay sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 28-05-2018

 Sổ tay sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến
Ngày đăng: 05-01-2018

Hướng dẫn qui trình đăng ký học phần tín chỉ cho sinh viên

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 25
Hôm nay: 633
Hôm qua: 1239
Tổng cộng: 360365